آدرس دفتر مرکزی


تهران - جردن - خیابان سایه - پلاک ۶۸ - آریان کیمیا تک


ارتباط با دفتر مرکزی:

۰۲۱۲۳۵۷۶۰۰۰ - داخلی ۵

واحد صادرات


برای ارتباط با بخش صادرات، از طریق شماره‌های زیر اقدام کنید.


ارتباط با واحد صادرات:

دفتر تهران: ۰۲۱۲۳۵۷۶۳۸۸
حوزه عراق: ۰۰۹۶۴۷۷۱۸۸۳۰۰۲۵

برای مای پیام ارسال کنید:


    می‌خواهید در جریان اخبار جدید، محصولات جدید، رویدادها و تخفیفات ویژه مای باشید؟