آدرس دفتر مرکزی


تهران - جردن - خیابان سایه - پلاک ۶۸ - آریان کیمیا تک

روابط عمومی

۰۲۱۲۳۵۷۶۰۰۰

صدای مشتری مصرف کننده

۰۲۱۲۳۵۷۶۶۶۶

پیامک پزشک مشاور

۲۰۰۰۴۹۱۱۷

ارتباط با واحد صادرات:

دفتر تهران: ۰۲۱۲۳۵۷۶۳۸۸
حوزه عراق: ۰۰۹۶۴۷۷۱۸۸۳۰۰۲۵

ارتباط با واحد فروش:

فروش: ۰۲۱۲۳۵۷۶۸۸۸

برای مای پیام ارسال کنید:


    می‌خواهید در جریان اخبار جدید، محصولات جدید، رویدادها و تخفیفات ویژه مای باشید؟